Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Ośrodku Pomocy Społecznej z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniających, jak korzystać z naszego Biuletynu Informacji Publicznej.