Wspieranie Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

  • Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
  • Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
  • Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
  • Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
  • Pomocy w integracji rodziny.
  • Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
  • Dążeniu do reintegracji rodziny
Tytuł Odsłony
Rodziny wspierające Odsłon: 1132
Wsparcie kobiet i rodzin "Za życiem" Odsłon: 1323