Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
  • osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Od dnia 1 listopada 2019 roku kwota świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

  1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  3. akt urodzenia dziecka – w przypadku ustalania prawa do zasiłku dla dziecka.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 wrzesień 2023 05:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2023 05:49 Administrator