Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

COM_CONTENT_READ_MOREStatut

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

  • Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
  • Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
  • Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
  • Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
  • Pomocy w integracji rodziny.
  • Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
  • Dążeniu do reintegracji rodziny

COM_CONTENT_READ_MOREWspieranie Rodziny

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP